Category
Tot Terreny i Furgons

TOT TERRENY I FURGONS

 

Carnet B.
Places: de 2 a 5.
Tracció a les 4 rodes.
Opcionals:
Prestatgeries.
Caixa Pol.liester Tancada.
Bola de remolc amb passador homologada.
Baca.
Llistons de subjecció.

 

USOS

Instal·lació i manteniment de línies, xarxes de comunicació.
Manteniment vials i obres publiques.
Distribució material de construcció.