Category
Grues, Medi Ambient, MMA >3.500Kg Cat, MMA <3.500Kg Cat, Plataformes Aèries

PLATAFORMES AÈRIES

 

MMA 3500kg i superior.
Xassís, Furgó i vehicles 4×4.
Cistella d’1 o 2 persones.
Plataforma telescópica o articulada.
Altura de treball de 12 a 24 metres.
Comandaments en cistella.
Homologació segons normativa.
Dispositius de seguretat segons directiva 98/37/CE i EN280.

 

USOS

Instal·lació i manteniment de línies,
xarxes de comunicació i enllumenat.
Manteniment vials i obres públiques.
Poda i jardineria.
Imatge corporativa i col·locació de cartelleria.