Category
Tot Terreny i Furgons

MMA Menor a 3500Kg

Vehicles Lleugers

MMA<3500Kg.
Accessoris: Rotatius, baca, hardtop, bola d’enganxi.
Grua d’arrossegament.
Bolquets
Possibilitat de muntar grua.
Caixes paqueteres i tauliners
.
Plataforma posteriors.
Caixa amb diferents capacitats.
Dobles cabines amb caixa oberta.
Tallers mòbils.
ADR.
Homologació segons normativa.

 

USOS

Instal·lació i manteniment de línies i xarxes de comunicació.
Manteniment vials i obres públiques.
Distribució material de construcció.
Transport logístic.
Controls de seguretat per a la ciutadania.
Unitats per realitzar els diferents serveis d’organismes públics.
Transport de personal i brigades d’actuació.
Conservació de carretera i cort de carril.