Category
Medi Ambient, MMA >3.500Kg Cat, MMA <3.500Kg Cat

MEDI AMBIENT

 

MMA3500kg i superior.
Barredora compacta d’aspiració,
capacitat de tremuja 5m3.
Recol·lector compactadora de càrrega posterior i càrrega lateral.
Rentacontenidors
Localització per GPS.
Possibilitat de muntar grua.
Accessoris: Rotatius, monitors i càmeres de visió posterior.
Sistema de pesatge.
Caixa amb diferents capacitats.
Vehicles satèl·lits amb temps cicle de premsa 5 segons.
Homologació segons normativa.

 

USOS

Recollida de RSU en poblacions,
zones rurals i cascos antics.
Transport i tractament dels residus
industrials, domèstics, hospitalaris o uns altres.
Neteja viària.