Category
Grues, Medi Ambient, MMA >3.500Kg Cat, MMA <3.500Kg Cat, Plataformes Aèries

GRUES

 

MMA 3500kg i superior.
Ballesta reforçada.
Doble roda posterior.
Enganxi homologat.
Caixa fixa o basculant segons mesura amb calaix d’eines.
Grua amb diferent capacitat de càrrega.
Homologació segons normativa.

 

USOS

Instal·lació i manteniment de línies, xarxes de comunicació.
Manteniment vials i obres publiques.
Distribució material de construcció.