1-Alquiler-vehiculos-Todoterreno
3-Alquiler-vehiculos-Todoterreno
4-Alquiler-vehiculos-Todoterreno
5-Alquiler-vehiculos-Todoterreno

Lloguer de furgons i tot terrenys

Carnet B.
Places: de 2 a 5.
Tracció a les 4 rodes.
Opcionals:
Prestatgeries.
Caixa Pol.liester Tancada.
Bola de remolc amb passador homologada.
Baca.
Llistons de subjecció.

USOS

Instal·lació i manteniment de línies, xarxes de comunicació.
Manteniment vials i obres publiques.
Distribució material de construcció.

Serveis que oferim

furgons,tot terrenys

Assegurança de cobertura a tot risc.

furgons,tot terrenys

Terminis de contractació i quilometratges flexibles.

furgons,tot terrenys

Disponibilitat d’estoc de vehicles de pre-lliurament i substitució sense temps d’espera.

furgons,tot terrenys

Assessoria de vehicles i projectes a mesura a través del nostre departament d’I+D+i.

furgons,tot terrenys

Manteniment preventiu i correctiu tant de xassís com del seu carrossat.

furgons,tot terrenys

Substitució de pneumàtics.

furgons,tot terrenys

Servei tècnic i mecànic amb unitats mòbils que presten assistència immediata in situ.

furgons,tot terrenys

Gestió avançada de flota mitjançant localitzadors de nova generació.

furgons,tot terrenys

Gestió periòdica mitjançant informes per a optimització de recursos i presa de decisions.

Posa’t en contacte amb nosaltres