renting

SERVEI DEL RÈNTING

ELS AVANTATGES DEL RÈNTING

El  rènting és una alternativa a la compra per la qual opten moltes empreses avui dia donada la flexibilitat i avantatges que suposa.

És un servei integral de lloguer a mitjà i llarg termini que inclou tots els serveis.
És rendible per a l’empresa ja que li permet disposar d’un bé sense necessitat d’inmobilizar recursos financers,
permetent destinar aquests recursos a altres inversions.

TÈCNIQUES

renting
 • Flota de vehicles adaptada als canvis que exigeix l’evolució tecnològica.
 • Disseny de vehicles a mesura per millorar la productivitat tècnica i imatge de l’empresa.

ECONÒMIQUES

renting
 • No requereix realitzar inversions.
 • No immobilitza recursos de l’empresa en béns de renovación constant.
 • No es reflecteix en el balanç de la societat, ni com a immobilitzat ni com a passiu.
 • Evita desajustaments entre els terminis d’amortització i els de utilització real d’un ben.
 • Elimina els costos variables per un cost fix mensual.
 • Redueix les despeses administratives de control dels serveis.

COMPTABLES

renting
 • Els béns en lloguer no formen part de l’immobilitzat de l’empresa arrendatària.
 • Millora els ràtios d’endeutament i ROI (beneficis/total actiu)
 • Reducció de factures a comptabilitzar.

FINANCERES

renting

Alliberament de recursos per millorar la liquiditat de l’empresa. Els fluxs de caixa es reparteixen al llarg de l’operació i no al seu inici.

Beneficiar-se del ben sense haver d’endeutar-se.

FISCALS

renting
 • Despesa de lloguer 100% deduïble.
 • Recuperació de l’impost corresponent de forma íntegra.

OPTIMIZACIÓ DE RECURSOS

renting
 • Externalització de la gestió de la flota per destinar els seus recursos a activitats generadores de major negoci.

Posa’t en contacte

SERVEIS INCLOSOS

✓ Cuidem tots els detalls.
✓ Assegurança de cobertura a tot risc.
✓ Flexibilitat en terminis de contractació de rènting entre 24 a 60 mesos.
✓ Estoc per a lloguers discontinus i flexibles d’entre 3 i 24 mesos.
✓ Disponibilitat de vehicles de preentrega i substitució de similars característiques.
✓ Assesoria sobre vehicles i estudi de solucions per a projectes fets a mesura de cada client.
✓ Flexibilitat en quilometratges contractats.
✓ Manteniments preventiu i correctiu.
✓ Sustitució de pneumàtics.
✓ Unitats mòbils per a assistencia immediata in situ, donen un ampli servei tècnic i mecànic.

Call Now Button961 643 013