renting

SERVEI DEL RÈNTING

ELS AVANTATGES DEL RÈNTING

El  rènting és una alternativa a la compra per la qual opten moltes empreses avui dia donada la flexibilitat i avantatges que suposa.

És un servei integral de lloguer a mitjà i llarg termini que inclou tots els serveis.
És rendible per a l’empresa ja que li permet disposar d’un bé sense necessitat d’inmobilizar recursos financers,
permetent destinar aquests recursos a altres inversions.

TÈCNIQUES

renting
 • Flota de vehicles adaptada als canvis que exigeix l’evolució tecnològica.
 • Disseny de vehicles a mesura per millorar la productivitat tècnica i imatge de l’empresa.

ECONÒMIQUES

renting
 • No requereix realitzar inversions.
 • No immobilitza recursos de l’empresa en béns de renovación constant.
 • No es reflecteix en el balanç de la societat, ni com a immobilitzat ni com a passiu.
 • Evita desajustaments entre els terminis d’amortització i els de utilització real d’un ben.
 • Elimina els costos variables per un cost fix mensual.
 • Redueix les despeses administratives de control dels serveis.

COMPTABLES

renting
 • Els béns en lloguer no formen part de l’immobilitzat de l’empresa arrendatària.
 • Millora els ràtios d’endeutament i ROI (beneficis/total actiu)
 • Reducció de factures a comptabilitzar.

FINANCERES

renting

Alliberament de recursos per millorar la liquiditat de l’empresa. Els fluxs de caixa es reparteixen al llarg de l’operació i no al seu inici.

Beneficiar-se del ben sense haver d’endeutar-se.

FISCALS

renting
 • Despesa de lloguer 100% deduïble.
 • Recuperació de l’impost corresponent de forma íntegra.

OPTIMIZACIÓ DE RECURSOS

renting
 • Externalització de la gestió de la flota per destinar els seus recursos a activitats generadores de major negoci.

Posa’t en contacte

SERVEIS INCLOSOS

✓ Cuidem tots els detalls.
✓ Assegurança de cobertura a tot risc.
✓ Flexibilitat en terminis de contractació de rènting entre 24 a 60 mesos.
✓ Estoc per a lloguers discontinus i flexibles d’entre 3 i 24 mesos.
✓ Disponibilitat de vehicles de preentrega i substitució de similars característiques.
✓ Assesoria sobre vehicles i estudi de solucions per a projectes fets a mesura de cada client.
✓ Flexibilitat en quilometratges contractats.
✓ Manteniments preventiu i correctiu.
✓ Sustitució de pneumàtics.
✓ Unitats mòbils per a assistencia immediata in situ, donen un ampli servei tècnic i mecànic.

Rènting – canvia el concepte de la propietat per l’ús

El rènting és una alternativa a la compra per la qual opten moltes empreses avui dia donada la flexibilitat i avantatges que suposa. És un servei integral de lloguer a mitjà i llarg termini que inclou tots els serveis. És rendible per a l’empresa, ja que li permet disposar d’un bé sense necessitat d’immobilitzar recursos financers,permetent destinar aquests recursos a altres inversions.

Quan durem a terme un contracte, servei o una activitat que porti amb si inversió en vehicles industrials, com a plataformes aèries, camions grua, bolquets o camions de residus sòlids urbans, és important fer una bona planificació tant de la flota com dels recursos econòmics a emprar. Aquest és el moment en el qual el Cap de Compres i Cap d’Operacions es pregunten com dur-lo a terme.

Des del punt de vista financer el Rènting és una bona opció, ja que en definitiva és una manera de finançar-se sense haver d’augmentar el pool bancari o els préstecs. No apareix ni en el passiu ni en l’immobilitzat, per la qual cosa la capacitat creditícia tampoc es veu afectada per a continuar emprant els recursos en el Core Business de l’empresa.

Des del punt de vista operacional té uns avantatges que pocs serveis anteriors han pogut igualar. Definitivament externalitzar manteniments preventius, correctius, itv, rodes, gestió de documentació i multes, segur, personal dedicat, incertesa, etc., d’equips complexos, a una empresa de vehicles industrials seriosa i compromesa com Transtel SA, per una quota mensual fixa, és assegurar-te diversos assumptes de cabdal importància com:

Unitats sempre en servei en estar els vehicles amb els manteniments programats en regla i amb capacitat d’unitats de substitució per a avaries de llarga durada.No haver de disposar d’equips de mecànics en la plantilla, ja que, en gaudir del Rènting, de manera definitiva està el servei externalitzat.Si la demanda del treball augmenta, Transtel SA pot proveir de més unitats a través del Rènting flexible.

Per què triar Rènting en comptes de compra de Vehicles industrials?

Quan durem a terme un contracte, servei o una activitat que porti amb si inversió en vehicles industrials, com a plataformes aèries, camions grua, bolquets o camions de residus sòlids urbans, és important fer una bona planificació tant de la flota com dels recursos econòmics a emprar. Aquest és el moment en el qual el Cap de Compres i Cap d’operacions es pregunten com dur-lo a terme, si a través de la compra directa o del Rènting de vehicles.

Des del punt de vista financer el Rènting, al final, és una bona opció, ja que en definitiva és una manera de finançar-se sense haver d’augmentar el pool bancari o els préstecs. No apareix ni en el passiu ni en l’immobilitzat, per la qual cosa la capacitat creditícia tampoc es veu afectada per a continuar emprant els recursos en el core bussines de l’empresa.

Des del punt de vista operacional té uns avantatges que pocs serveis anteriors han pogut igualar. Definitivament externalitzar manteniments preventius, correctius, itv, rodes, gestió de documentació i multes, segur, personal dedicat, incertesa, etc., d’equips complexos, a una empresa de vehicles industrials seriosa i compromesa com Transtel SA, per una quota mensual fixa, és assegurar-te diversos assumptes de cabdal importància com:

 • Unitats sempre en servei en estar els vehicles amb els manteniments programats en regla i amb capacitat d’unitats de substitució per a avaries de llarga durada.
 • No haver de disposar d’equips de mecànics en la plantilla, ja que, en gaudir del Rènting, de manera definitiva està el servei externalitzat.
 • Si la demanda del treball augmenta, Transtel SA pot proveir de més unitats a través del Rènting flexible.

En altres ocasions i quan el treball és estacional com pot ser l’època de la poda, es precisa del Rènting de vehicles com els camions cistella o plataformes aèries sobre camió sol uns mesos, per tant, ni la compra ni el rènting a llarg termini és una bona opció. Aquí és on entra el Rènting flexible, que al cap i a la fi és un lloguer per mesos sense penalització per devolució anticipada, permetent disposar i lliurar la unitat quan la necessitat el requereixi.

La diferència entre el rènting flexible i el rènting de vehicle fix són substancials, entre elles podem destacar que al Rènting fix sol disposar d’unitats a estrenar i a mesura, mentre el rènting flexible solen ser unitats semi noves i a costa de la disponibilitat d’estoc.

En Transtel SA aconseguim tenir gran varietat d’estoc de lliurament immediat per a poder satisfer les necessitats urgents i immediates del client i poder servir unitats a manera de Rènting Flexible de manera immediata. Disposem d’una plantilla de conductors que lliuraran el camió clau en mà allà on requereixi el client, per la qual cosa es pot fer ús d’ell des de qualsevol part de la península Ibèrica, inclòs Portugal, Canàries i Balears.