LA NOSTRA EMPRESA

¿QUI

SOM?

TRANSTEL S. A. és una empresa fundada en 1973 amb actuació en tot el territori nacional i pionera en el sector de rènting de vehicles industrials. Especialitzada en vehicles que incorporin elements que millorin la productivitat (grues, bolquets, trapes posteriors, plataformes aèries, frigorífics, etc), els seus més de 40 anys d’experiència li permeten dissenyar les solucions tecnològiques més adequades als seus clients.

Les seves facilitats en els terminis de contractació i àmplia gamma de vehicles, aconsegueixen resoldre les necessitats amb la màxima eficàcia i agilitat.

Coneixem el sector, disposem d’un departament tècnic, tallers mecànics… Tot això ens permetrà resoldre els seus problemes amb la màxima rapidesa.

LA NOSTRA POLÍTICA DE QUALITAT

ES RECOLZA EN LES SEGÜENTS DIRECTRIUS

Garantir l’atenció a les necessitats dels CLIENTS.

Garantir la satisfacció i fidelització dels CLIENTS.

Apostar per un equip humà format, qualificat i amb
les actituds necessàries per a l’acompliment d’un treball en equip

Establiment d’una dinàmica de millora continua
dels processos i serveis que oferim als nostres clients.
Complir amb els requisits reglamentaris i normatius
aplicables, inclosos els de la norma ISO 9001.
Desenvolupar amb eficàcia tots els seus processos i activitats.

L'empresa TRANSTEL, S. A. es compromet a comunicar i fer complir aquesta política a tot el personal de l'empresa, així com posar-la en coneixement d'aquelles persones a qui pugui interessar.

POLÍTICA
DE
QUALITAT
ELS NOSTRES
COMPROMISOS

Cuidem tots els detalls

Un únic interlocutor per poder facilitar els tràmits de disponibilitat de vehicles i ràpida assistència.

Seguiment de les reparacions i els manteniments dels vehicles mitjançant la xarxa de tallers Transtel (gràcies als nostres tallers integrats gaudiran d'un servei de reparació i manteniment a mesura, amb terminis de reparació molt breus).


Garantim una objectivitat total en tot el procés de lloguer i gestió dels vehicles.

Assistència permanent i integral mitjançant un sistema de gestió amb cobertura tècnica, coneixements del trasnformat , gestió de multa, etc. Transmetent tranquil·litat i control a tot moment als responsables de flotes de cada empresa.