transtel

LA NOSTRA EMPRESA

¿QUI

SOM?

TRANSTEL S. A. és una empresa fundada en 1973 amb actuació en tot el territori nacional i pionera en el sector de rènting de vehicles industrials. Especialitzada en vehicles que incorporin elements que millorin la productivitat (grues, bolquets, trapes posteriors, plataformes aèries, frigorífics, etc), els seus més de 40 anys d’experiència li permeten dissenyar les solucions tecnològiques més adequades als seus clients.

Les seves facilitats en els terminis de contractació i àmplia gamma de vehicles, aconsegueixen resoldre les necessitats amb la màxima eficàcia i agilitat.

Coneixem el sector, disposem d’un departament tècnic, tallers mecànics… Tot això ens permetrà resoldre els seus problemes amb la màxima rapidesa.

LES NOSTRES POLÍTIQUES DE:

QUALITAT, SEGURETAT I SALUT I IGUALTAT ES DONEN SUPORT A LES SEGÜENTS DIRECTRIUS

Garantir l’atenció a les necessitats dels CLIENTS, garantint la satisfacció i fidelització. Apostar per un equip format, qualificat amb actitud per a l’exercici de treball en equip. Establiment de millora continua dels processos i serveis que oferim als nostres clients. Compliment dels requisits i normatives aplicables, inclosos els de les normes ISO 9001, 45001 i igualtat.

Desenvolupar amb eficàcia tots els seus processos i activitats

transtel

L’empresa TRANSTEL, SA es compromet a comunicar i fer complir aquesta política a tot el personal de l’empresa, així com posar-la en coneixement d’aquelles persones a qui pugui interessar.

ISO 9001

transtel

L’empresa TRANSTEL, SA es compromet a comunicar i fer complir aquesta política a tot el personal de l’empresa, així com posar-la en coneixement d’aquelles persones a qui pugui interessar.

.ISO 45001

transtel

Des del passat 16 d’abril de 2018 va visar per part de la Conselleria d’igualtat i polítiques inclusives de la Generalitat Valenciana el Pla d’Igualtat d’TRANSTEL per al període 2018- 2021.

IGUALDAD

transtel

ELS NOSTRES

COMPROMISOS

✓ Cuidem tots els detalls.

✓ Un únic interlocutor per poder facilitar els tràmits de disponibilitat de vehicles i ràpida assistència.

✓ Seguiment de les reparacions i els manteniments dels vehicles mitjançant la xarxa de tallers Transtel (gràcies als nostres tallers integrats gaudiran d’un servei de reparació i manteniment a mesura, amb terminis de reparació molt breus).

✓ Garantim una objectivitat total en tot el procés de lloguer i gestió dels vehicles.

✓ Assistència permanent i integral mitjançant un sistema de gestió amb cobertura tècnica, coneixements del trasnformat , gestió de multa, etc. Transmetent tranquil·litat i control a tot moment als responsables de flotes de cada empresa.

Història de Transtel SA

Transtel SA es va fundar en 1973.
És pròxima als 50 anys d’existència i és, per tant, una empresa consolidada. Des de la seva fundació, ha anat creixent any rere any, d’unes inicials vuit furgonetes equipades a mesura de les necessitats del client, fins als més de 2.000 unitats actuals de tota mena i equipament.

El seu naixement és conseqüència d’una demanda concreta del mercat. Espanya estava en una època de creixement de les seves infraestructures, amb especial intensitat en les xarxes elèctriques i telefòniques.

El curt termini dels treballs i la inseguretat en la renovació de les adjudicacions fa que la inversió en vehicles d’elevat preu i particular disseny (grues, cistelles, dobles cabines, bolquets, 4X4, prestatgeries, etc..) signifiqui una elevada amortització i un llast econòmic per a aquestes empreses en creixement.

Els fundadors de Transtel, per la seva proximitat a aquest sector, són coneixedors d’aquesta problemàtica i decideixen per això crear aquesta societat, especialment dedicada a vehicles industrials, amb dissenys i equipament a mesura del client i incorporant noves idees empresarials no existents fins avui.

La figura del rènting no existia encara, però Transtel incorpora en els seus contractes els conceptes que posteriorment compondran aquesta figura, iniciada amb la selecció i compra del vehicle a mesura de les necessitats del client, d’acord amb el mateix i amb els coneixements de Transtel.

Nou era que la durada del contracte fos la mateixa que la de l’adjudicació administrativa, amb el que l’empresa arrendatària quedava alliberada de les fortes inversions necessàries, eliminant així els problemes d’ocupació de la flota en cas de no renovació i de la complicada venda de vehicles usats. Fins i tot es produeix el que després es diria “Rènting flexible “en acceptar finalitzacions de contracte abans de termini per problemes sobrevinguts.

Transtel va crear una flota de tallers mòbils sobre furgonetes, que es desplaçaven als locals del client per a efectuar reparacions i manteniment “in situ”. Aquest procediment va significar una altra novetat en el sector.
Fruit del coneixement de la problemàtica i l’experiència que s’anava acumulant, va ser l’aparició progressiva de vehicles de Transtel, que avui són clàssics per a aquesta mena de treballs: dobles cabines, camions lleugers de 3.500 kg amb grues o cistelles, bolquets, etc… Cadascun d’aquests vehicles significava una millora de la productivitat de les empreses arrendatàries, que al seu torn anaven dedicant menys gent al seu parc de vehicles tenint una flota molt més moderna i ajustada a les necessitats de cada moment.

Els anys d’especialització han aconseguit portar a Transtel a ser líder en el disseny de vehicles a mesura, aconseguint fins i tot premis en disseny de vehicles especials.

Actualment, a part de la Central a València, es disposen de delegacions a Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla i Lisboa amb tota una xarxa de tallers concertats, amb el control i la qualitat de Transtel, garantint el manteniment i la ràpida reparació de l’actual flota de vehicles en rènting.

Els anys transcorreguts i el creixement de l’activitat de Transtel han generat una enorme diversitat en l’aparició de noves famílies de vehicles com a camions d’escombraries o R.S.O, vehicles policials… però la qualitat, la millora permanent de la productivitat i la selecció de la solució idònia per als seus clients, romanen inalterables.

CONTACTE CLIENTS
CONTACTE PROVEÏDORS
TREBALLA AMB NOSALTRES

TRANSTEL,S.A. ÉS PERCEPTORA DE L’AJUDA COFINANÇADA PER FUNDACIÓ LA CAIXA I EL FONS SOCIAL EUROPEU.

transtel
transtel