El lloguer de cotxes adaptats una alternativa per tenir en compte

 
lloguer de cotxes adaptats

El lloguer de cotxes adaptats és un dels punts forts de Transtel, perquè compta amb multitud de vehicles per a aquest tipus de persones que tenen mobilitat reduïda, els coneguts PMR.
Aquest tipus de vehicles, o bé es pot llogar o fer rènting per a persones amb mobilitat reduïda. Els vehicles es poden adaptar tenint en compte diverses característiques:

 • Seients: Perquè si teniu mobilitat reduïda, els seients es poden condicionar perquè siguin giratoris, manuals o automàtics, facilitant l’entrada al vehicle.
 • Rampa: Aquest element és molt important perquè posa en contacte el cotxe amb el terra. Així, es pot accedir de manera senzilla i sense cap element entorpint la mobilitat. Pots sortir i entren sense cap inconvenient.
 • Porta: Amb les portes, si cal més amplitud a l’hora d’accedir a l’habitacle, per això hi ha les portes abatibles les quals s’obren cap amunt. Així es pot maniobrar millor dins l’espai interior.
 • Sistemes d’ancoratge i seguretat: Aquests sistemes són importantíssims, se’n va més segur en la conducció i també per evitar moviments bruscs, així la cadira roman ancorada en tot moment.
 • Espai suficient: Aquest s’ha de donar si es vol guardar la cadira, a més a més ha de comptar amb uns braços articulats perquè es pugui plegar la cadira.
 • Controls de conducció: Perquè ateses les circumstàncies, es poden incorporar els controls d’acceleració, fre i embragatge al volant.

Altres aspectes dels cotxes adaptats

cotxes adaptats

Aquests cotxes adaptats han facilitat molt la vida a les persones amb mobilitat reduïda, fins i tot poden arribar a ser independents sense arribar a rebre ajuda de terceres persones, i tenir llibertat total a l’hora de desplaçar-se. A més, tant a les ciutats com a multitud de llocs es troben els aparcaments perquè portin la seva vida el més normal possible. Per això, hem de tenir en compte els detalls següents:
Grandària de la persona: La mida de la persona incideix molt, perquè no és el mateix si és un nen, una persona jove o un adult, perquè la cadira canvia considerablement l’amplada i l’alçada mentre es troba assegut.
Grandària de la família: Si és una família nombrosa, cal força més espai, com pot ser una furgoneta. Si no és nombrosa, amb tenir un monovolum és més que de sobres.
Espai per al cuidador: En cas que calgui, caldrà deixar un espai perquè pugui anar acompanyant la persona, perquè no li pot proporcionar l’ajuda necessària des del seient davanter.
Grau de discapacitat: El grau de discapacitat que tingui la persona serà una característica que incidirà en el tipus de vehicle.
Adaptació de cara al futur: Quan s’adquireix un vehicle adaptat, cal fer-ho sempre amb vista al futur, sense oblidar el present.

Lloguer de cotxes adaptats

El lloguer de vehicles adaptats és una de les opcions que tenim a Transtel, a més que puguis optar pel rènting. Les persones amb mobilitat reduïda (PMR) tenen la mobilitat limitada quan usen un mitjà de transport, a causa de la seva discapacitat física, la seva edat o potser necessitin atenció especial i adaptació a les seves necessitats. I per això, les PMR necessiten un acompanyant perquè faci més senzill el seu viatge. I ara veurem, els diferents codis per identificar els PMR. I són aquests:

DEAF: Persones amb discapacitat auditiva.
STCR: Persones en llitera.
WCHR: Persones que són autosuficients per embarcar i desplaçar-se.
DEAF/BLND: Persones sordes i cegues.
DPNA: Persones amb discapacitat mental.
BLND: persones amb discapacitats visuals.
WCHC: persones que no tenen mobilitat i que no són autosuficients. Necessiten ajuda personal total.
WCHS: Persones que necessiten ajuda, tot i que després són autosuficients en alguns aspectes.
WCHP: Persones que es mouen en cadires de rodes i són autosuficients a les seves cures personals.
MAAS: Persones que necessiten assistència i no es poden incloure a cap de les categories anteriors

Tipus de cotxes adaptats

El alquiler de vehículos adaptados una alternativa para tener en cuenta

Tant pel lloguer de cotxes adaptats com pel rènting, tenim una classificació que engloba diferents tipus de vehicles, entre els quals es troben:

 • Furgonetes, vehicles i cotxes per a persones amb mobilitat reduïda, els PMR
 • Furgonetes, vehicles i cotxes per transportar persones amb mobilitat reduïda, els TPMR
 • Ambulàncies que compten amb equipament bàsic o avançat, segons el que demanin els clients
 • Furgons d’atestats i cotxes de policia, ja siguin Pick Up, per a unitats canines, amb KIT de detinguts i sense
 • Vehicles fúnebres, els quals a partir d’un turisme de sèrie amb carrosseria familiar és transformat amb les característiques d’aquests cotxes, per així traslladar les restes del difunt, des que se celebra la vetlla fins al final de l’acte funerari, ja es estigui en enterrament o incineració. O també, poden ser de recollida, sent judicials o de trasllats rutinaris que van al tanatori.
 
Compartir

Deixeu un comentari