GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

Compromesos-amb-el-medi-ambient

GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

 

Transtel, S.A. compleix estrictament els requisits legals mediambientals aplicables en la prestació del servei, així com el seu compromís explícit amb la societat i l’entorn de prendre totes les mesures que siguin necessàries per prevenir la contaminació, tot això conformi amb els principis i objectius definits en la nostra Política Mediambiental.

Així mateix, es garanteix la millora contínua del comportament mediambiental de l’empresa en tots els seus processos, assegurant que aquests es desenvolupen aconseguint una eficaç reducció de l’impacte ambiental de les activitats, un ús racional dels recursos naturals i energètics i la promoció entre proveïdors i subcontractistes d’una actuació mediambiental d’acord amb aquests principis.

Resulta essencial el nostre compromís de col·laborar amb les administracions, organitzacions i entitats públiques i privades amb l’objectiu de promoure actuacions encaminades a la millora mediambiental de l’entorn.

Transtel S.A. compleix amb els requisits reglamentaris i normatius aplicables, inclosos els de la norma ISO 14001.