Què és un camió basculant 3500 kg i els seus diferents usos

camió basculant

El camió basculant de 3.500Kg, també conegut com bolquet o banyera és el vehicle que compta amb un disseny pensant per transportar grans càrregues de mercaderies i, per descomptat, el transport.

Té una caixa oberta que bascula, així es facilita les tasques de desplaçament de materials d’obra, sinó també la descàrrega dels materials amb la simple acció d’estrènyer un botó, i així la caixa es bolca dipositant els materials al lloc que vulguem. També tenim la cabina, on s’allotja el lloc de conducció i des de es controla tot allò referent al camió.

El basculant o la caixa d’aquest camió basculant 3.500 kg és l’element diferenciador, i aquesta transformació el dota el camió de ser un dels vehicles més útils i polivalents a l’hora de treballar-hi. També altres aspectes a tenir en compte és la potència, el seu pes, l’equipament que porta i el tipus de combustible que utilitza.

Consells per utilitzar un camió basculant 3.500 Kg i superior

Quan facis rènting o lloguer amb Transtel d’un camió basculant és important tenir en compte certes recomanacions:

• El vehicle ha d’anar marcat CE, que vol dir que compleix la normativa europea de seguretat i salut o també que s’adapti al RD 1215/1997, això vol dir que les màquines a l’hora de treballar han de ser prou segures per els treballadors.

• El vehicle ha de venir amb l’avisador lluminós flaix anomenat rotatori

• Aquest camió basculant de 3.500Kg o superior ha de tenir senyal acústic de marxa enrere

• Només els conductors autoritzats circulen pels voltants de les obres, a més ha de tenir obligatòriament la formació en PRL, com ve indicat al RD 1215/1997. Amb el permís de conducció B, es pot conduir un camió basculant de 3.500 kg, mentre que amb el C1, C i C+E pots conduir amb pes superior a 3.500 kg.

• Per acabar, el camió basculant de 3.500 kg ha de tenir la ITV en vigor.

camió basculant

Usos del camió basculant 3.500 kg i superior

Els sectors en què utilitza aquest tipus de vehicle són la construcció, mineria i totes les activitats que estan relacionades amb el trasllat de terra, sorra, grava… i també és utilitzat als serveis urbans i rurals amb les activitats com són la recollida de poda, la gestió de residus i la neteja dels solars. Ara especificarem una mica més això:

Transport de terres: En aquests camions basculants de 3.500 Kg o més, són ideals per a aquest tipus de transport, a més que gràcies al seu equipament per la seva mida de la caixa, com pel seu pes poden dur a terme aquest tipus de tasques de manera ràpida, sense que importi la distància entre les diferents localitzacions.

Àrids: Amb els camions basculants de 3.500 kg, es transporten els materials granulars orgànics destinats, principalment al sector de la construcció.

Retirada de runes: La retirada de runes és una pràctica molt habitual amb aquest tipus de camions, d’aquesta manera aquest conjunt de maons, acer, formigó, ferro, fusta o material susceptible de ser-ho que procedeix de deixalles de demolició, construcció, reformes de els edificis o habitatges…

Tipus de camió basculant 3.500 Kg i superior

Trobem diferents tipus de volquets, però hi ha un factor comú a tots ells i és que es col·loquen frontalment amb els carretons elevadors. Els volquets estan especialment dissenyats perquè amb les ranures s’encaixin les pales dels carretons elevadors. Per això, els basculants no són gaire grans, d’uns 80 a 180 cm2, la capacitat dels quals és de 500 a 2.000 litres. I ara explicarem els diferents tipus que s’identifiquen pel sistema de descàrrega:

Bolquet basculant: Aquest s’adhereix a les pales del carretó elevador. Quan el tancament de seguretat és retirat, la safata s’inclina de manera automàtica endavant, descarregant el contingut sobre on el vulguem dipositar.

Bolquet amb fons inclinat: Aquest bolquet no gira al voltant d’un eix, com si ho fa el basculant. La seva posició és fixa, i s’obre cap endavant quan està inclinat, igual que passa amb el bolquet basculant. El contingut es descarrega per la força de la gravetat, la descàrrega es controla per una porta frontal.

Bolquet amb fons abatible: S’obre el fons i s’acaba fixant la posició. La paret inferior funciona com una trapa, és a dir, aquesta es pot obrir perquè el contingut es dipositi on vulguem. És molt útil, si la zona de descàrrega està enganxada a una paret o hi ha poc espai a la part davantera del camió.

Bolquet trilateral: Aquest bolquet pot descarregar en qualsevol condició o circumstància, presenta una gran versatilitat perquè es pot obrir pels tres punts que té. Segons interessi, es pot bolcar de manera lateral o bé frontalment cap enrere.

Altres tipus de volquets

Hi ha altres tipus de volquets amb diferents sistemes, els quals veurem ara:

Tolva: Amb forma d’embut, les parets laterals es troben doblegades cap a l’interior des de dalt a baix i convergeixen cap a una sortida estreta, que se situa a la part inferior del bolquet. És ideal per a zones de descàrrega de mida petita.

Bolquet giratori: Aquest tipus de bolquet no s’inclina cap endavant, sinó que va cap a un costat.

Bolquet d’aspiració: Són els volquets hermètics, amb l’excepció que hi ha una obertura on es connecta el tub per a l’aspiració o el bufat.

Compartir